سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی

جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهاییاز پنج‌شنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا آدینه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ شامل 10 رویداد

جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی با هدف ترویج و توسعه فن‌آفرینی، خلاقیت و نوآوری، معرفی فن‌آفرینان به عنوان موتور حرکت و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد فضای تعامل در میان فعالان عرصه‌های مختلف فن‌آفرینی برگزار می‌شود. حوزه فعلي جشنواره یک حوزه ملی برای فن‌آفرینان داخل کشور است و در يك چشم‌انداز ميان‌مدت، فرا‌ ملي شده و كشورهاي منطقه را شامل خواهد شد. اين جشنواره با محتوايي منحصر به فرد، ارديبهشت‌ماه هر سال، توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار مي‌شود. این جشنواره منحصر به فرد در اعتبار‌بخشی به فعالیت‌های فن‌آفرینان در دو بخش مسابقه‌اي و غير مسابقه‌اي برگزار می‌شود، بخش مسابقه‌ای طراحان کسب و کار، فن‌آفرینان و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فن‌آفرینی با محتوا و نظام داوری ویژه و بخش غیر مسابقه‌ای نمایشگاه و سمینارهای آموزشی، ادعای منحصر به فرد بودن این جشنواره را در توسعه و اعتبار‌بخشی به فن‌آفرینی اثبات می‌نماید. نظر به اهمیت ویژه ترویج فرهنگ کارآفرینی و فن‌آفرینی در سطح دانشجویان دانشگاه‌ها و به منظور حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین، المپیاد ملی طرح کسب و کار دانشجویی به همت معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامه‌ریزی و به اجرا گذاشته شد. از این رو شاهد حضور ویژه دانشجویان در این بخش از جشنواره خواهیم بود که با همکاری و مدیریت استانی پارک‌های علم و فناوری استان‌های سراسر کشور برگزار خواهد شد. استقبال از جشنواره از سوی فن‎آفرینان و مخترعین و همکاری پارک‌های علم و فناوری در برپایی جشنواره‌های استانی همکار با جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی بر موفقیت این جشنواره افزوده است.

رویداد های این مجموعه

ارائه فرصت‌های سرمایه گذاری

پنج‌شنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ از ۰۴:۳۰ تا ۰۹:۳۰
5000 تومان

نشست دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های سرمایه گذار

پنج‌شنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ از ۰۶:۳۰ تا ۰۹:۳۰
5000 تومان

نشست انتقال تجربه تعامل با سرمایه گذاران

پنج‌شنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ از ۰۶:۳۰ تا ۰۸:۳۰
5000 تومان

ارائه فرصت‌های سرمایه گذاری

پنج‌شنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ از ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰
5000 تومان

نشست خیرین حامی کارآفرینی

پنج‌شنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ از ۱۱:۳۰ تا ۱۴:۲۰
5000 تومان

نشست انتقال تجربه مشارکت‌های بین المللی

پنج‌شنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ از ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰
5000 تومان

ارائه فرصت‌های سرمایه گذاری

آدینه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ از ۰۴:۳۰ تا ۰۷:۵۰
5000 تومان

نشست انتقال تجربه کارآفرینی اجتماعی

آدینه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ از ۰۵:۳۰ تا ۰۹:۱۵
5000 تومان

نشست معرفی ابزارهای نوین تامین مالی با همکاری فرابورس ایران

آدینه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ از ۰۶:۳۰ تا ۰۹:۳۰
5000 تومان

اختتامیه

آدینه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ از ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰
رایگان