این قسمت هنوز برگزار نشده است.
در زمان برگزاری رویداد برای مشاهده به اینجا بیایید

زمان شروع این رویداد : 1397/06/21 ساعت 08:00
زمان باقیمانده تا شروع رویداد:
5 5 5 5
2 2 2 2
روز
1 1 1 1
9 9 9 9
ساعت
4 4 4 4
0 0 0 0
دقیقه
0 0 0 0
8 8 8 8
ثانیه
نحوه ارائه به سرمایه گذار
همین الان دوستان خود را به دیدن این رویداد دعوت کنید
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
دوستان خود را باخبر کنید: