این قسمت هنوز برگزار نشده است.
در زمان برگزاری رویداد برای مشاهده به اینجا بیایید

زمان شروع این رویداد : 1397/03/30 ساعت 08:00
زمان باقیمانده تا شروع رویداد:
2 2 2 2
9 9 9 9
روز
0 0 0 0
2 2 2 2
ساعت
4 4 4 4
7 7 7 7
دقیقه
2 2 2 2
9 9 9 9
ثانیه
نحوه ارائه به سرمایه گذار
همین الان دوستان خود را به دیدن این رویداد دعوت کنید
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
دوستان خود را باخبر کنید: