تعرفه ها

هزینه پخش زنده اینترنتی
 
ملاحظات:
۱- تعرفه‌های فوق تا ۳ ساعت پخش زنده می‌باشد.
۲- ارزش هر ساعت اضافه برابر با ۲۵٪ ارزش پکیج انتخابی می‌باشد.
۳- خدمات فیلمبرداری و فراهم نمودن اینترنت شامل هزینه جداگانه خواهد بود.
۴- اگر امکانات بیشتری نیاز دارید کافیست آن را با ما در میان بگذارید تا در صورت امکان برای شما فراهم نماییم.