تماس با ما

ارتباط با مرکز تماس و پشتیبانی رویداد تی وی:          03134712330
ارتباط فوری:         09132144019
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان - خیابان چهارباغ خواجو، خیابان عافیت، ساختمان سام، طبقه دوم، رویداد تی وی