شانزدهمین استارتاپ گرایند اصفهان

دسته بندی نشدهاز دوشنبه ۰۹ امرداد ۱۳۹۶ تا دوشنبه ۰۹ امرداد ۱۳۹۶ شامل 1 رویداد

مهمان ویژه:
فریدون کورنگی موسس شتابدهنده مپس (MAPS Technology Center)
 
چرا در استارتاپ گرایند شرکت کنم؟
با موسسین استارتاپ های مطرح کشورتان آشنا شوید.
داستان پیدایش و رشد کسب و کارهای اینترنتی را بشنوید.
دوست و همکار پیدا کنید.
با نیرو های متخصص جدید آشنا شوید.
ایده های خود را شکل دهید.
استارت آپ آینده شوید.

رویداد های این مجموعه

شانزدهمین استارتاپ گرایند اصفهان

دوشنبه ۰۹ امرداد ۱۳۹۶ از ۱۲:۳۰ تا ۱۵:۳۰
رایگان